Friday, 26 April 2013

Mr. AV Chandra Pal, Mr. Inrajit Singh, Mr. Sudip have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on April 24, 2013 - Country Club India Ltd.




Mr. Ashish Jain, Mr. Chandra Kumar Singh, Mr. V. Vinod Kumar have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on April 23, 2013 - Country Club India Ltd.




Mr. Ch. Aruna Prasad, Mr. Varun have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on April 22, 2013 - Country Club India Ltd.



MR ANKIT SHAH S/O MR TUSHAR SHAH MEMBERSHIP NO -CCAH35CLUB – 64298, MS TVASITA CHANDARANA D/O MR KUNAL CHANDARANA MEMBERSHIP NO -CVAH1CLUB30LW – 115672, MR PARAG SHETH MEMBERSHIP NO -CVAMP58AHMKOOL30L – 0170, MR HARESH NAYAK MEMBERSHIP NO -CVAH1CLUB – 114244 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on April 21, 2013 - Country Club India Ltd.





MR MINESH BHATT & MRS SHRADDHA BHATT MEMBERSHIP NO -MILA – 2643, MR HITESH PRAJAPTI & MRS KAMINI PRAJAPATI MEMBERSHIP NO -CV137AHMKL30L – 0222 have celebrated their Happy Moments at Country Club, Ahmedabad on April 17, 2013 - Country Club India Ltd.



Tuesday, 23 April 2013

YOGESH SHAH, SANJAY R PATEL, VINESH P VYARAWALA, HIMALAY JARIWALA, AJAY D PATEL, HARIBHAI M PATEL, NANESH SHAH, KETAN C SATRA, MEENU SINGH, ZARNA R DEDANIA, ROHITKUMAR J MODI have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on April 22, 2013 - Country Club India Ltd.












Mr. Sandeep, Ms. Poonam have celebrated his Happy Moments at Country Club, Andheri, Mumbai on April 22, 2013 - Country Club India Ltd.



HARADAS ROY, BHAVESH V JHADHAV, DIVYESH H KAPADIA, RITESHKUMAR K DARJI, HEMANT V PRAJAPATI, KALPESH R TALIA have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on April 21, 2013 - Country Club India Ltd.







Mr. B. Kishore Kumar, Mr. CHNB Subudhi, Mr. Heeral Joshi, Mr. Pawan David have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on April 21, 2013 - Country Club India Ltd.





JIGAR DESAI, AKHILESH SOMANI, HITESH A SHETH, NIRLEP U DESAI, KALPESH M SHAH, NILESH PATEL have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on April 20, 2013 - Country Club India Ltd.






Mr. Harish Babu, Mr. Hari Krishna have celebrated their Happy Moments at Country Club, Begumpet, Hyderabad on April 20, 2013 - Country Club India Ltd.




RAKESH SHAH, DEEPAK MUKATIWALA, DHIREN KHATIWALA, KAMLESH N MORLI have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on April 19, 2013 - Country Club India Ltd.





BIREN K SHAH, BHARAT D SHAH, BHAVESH V JADHAV, DIMPLE GANDHI, MAYANK M DALAL, GAURAV S GUPTA, JAGDISH B SONI, MEHUL K DOSHI, NIRAJAN M METAWALA, MITESH T PATEL, MUNJAL L SHAH, PARESH R VANIAWALA, RITESHKUMAR K DARJI, RAJU JAIN have celebrated their Happy Moments at Country Club, Surat on April 18, 2013 - Country Club India Ltd.